Login
Close
Inloggen

Commissaris Sociaal Maatschappelijk (Vervuld)

Meer details
Match criteria
Vervuld

Bedrijfsprofiel

Onze opdrachtgever NoordWestGroep (NWG) neemt in Steenwijkerland een belangrijke plaats in als een innovatief en eigentijds arbeidsontwikkelbedrijf. NoordWestGroep is er voor mensen die niet op eigen kracht een baan kunnen verwerven of behouden en biedt trajecten om werknemersvaardigheden te leren. Ook voor mensen die eerst moeten wennen aan een werksituatie of die zijn aangewezen op beschut werk. NWG kan op basis van de Participatiewet diverse opties bieden ten aanzien van het plaatsen van personeel bij externe werkgevers. De mensen van NoordWestGroep zijn welkome aanwinsten in bedrijven rondom Steenwijk. Niemand hoort volgens de visie van NoordWestGroep buiten de boot te vallen en hanteert de slogan: Laat je meeslepen door de kracht van werk! De mens staat centraal en er is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en talenten. Bij NWG werken ruim 500 medewerkers.

Waaraan herken je NoordWestGroep:

 • Actief werknemerschap; door de mensen voor te bereiden op passend werk. Iedereen is welkom;

 • Vernieuwing; door te versterken wat goed is en te innoveren waar het beter kan;

 • Openheid en vertrouwen; door een klimaat te bieden waarin de mensen kunnen leren, fouten mogen maken en er leiding wordt gegeven vanuit vertrouwen;

 • Maatwerk; door ja te zeggen tegen alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en te denken in mogelijkheden om de mensen passend werk te bieden. Er is volop ruimte om talenten te ontdekken en in te zetten;

 • Bevlogenheid; door de mensen zoveel mogelijk deel uit te laten maken van de samenleving.


Voor de Raad van Commissarissen van onze opdrachtgever NoordWestGroep is Governance Select op zoek naar een lid met de portefeuille: Sociaal Maatschappelijk m/v

Functieomschrijving

De RvC (3 leden), houdt op een dynamische en betrokken wijze integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de NoordWestGroep. De RvC wordt als gewaardeerd kennispartner betrokken bij het strategisch beleid, de positie van NWG in de regio en de samenwerkingsverbanden met andere organisaties. De RvC vervult de werkgeversrol voor de directeur en brengt kennis, deskundigheid en maatschappelijke contacten in. Naast de rol van toezichthouder en werkgever geeft de RvC met veel plezier en inzet invulling aan de klankbordrol. De RvC staat de directeur op professionele wijze met advies terzijde, gericht op de strategische onderwerpen en de hoofdlijnen van het beleid. Voorop staat dat de RvC werkt en denkt vanuit de visie en kernwaarden van NWG, deze ondersteunt en helpt door te ontwikkelen. De RvC heeft inzicht in besturing en beleid van een arbeidsontwikkelbedrijf en de strategische en tactische vraagstukken die zich voor kunnen doen. De relatie tussen de RvC en de directeur is professioneel, positief, constructief en transparant.

Binnen de RvC wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van expertise-gebieden zoals; inhoudelijk, financieel-economisch, strategie en beleid, management en operatie, HRM en juridisch. De RvC bestaat momenteel uit drs. W.R.M. Toering (Voorzitter, portefeuille Finance) en de Ir. H.A.M. Korst (Lid, portefeuille Commercie). De portefeuille Sociaal Maatschappelijk is vacant.

De RvC van de NoordWestGroep bewaakt:

 • Het belang en resultaat van het geven van zorgvuldige uitvoering aan de maatschappelijke doelstelling en de verantwoordelijkheid van NWG;

 • De realisatie van de statutaire doelstellingen van NWG op basis van de strategie;

 • De resultaten en de toets op de risico's;

 • De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;

 • De uitvoering van het beleid;

 • De kwaliteit en innovatie van werk;

 • De naleving van wet- en regelgeving;

 • De verhouding met interne en externe stakeholders;

 • De continuïteit van het bestuur van de organisatie.

Functie-eisen

Voor een Commissaris met de sociaal maatschappelijke portefeuille, is deskundigheid op sociaal-maatschappelijk terrein, affiniteit en ervaring met de doelgroep, visie op onderwijs en ontwikkeling, actueel netwerk, beschikbaarheid, integriteit en collegialiteit van belang. Een Commissaris met de sociaal maatschappelijke portefeuille dient te beschikken over relevante ervaring in een (eind)verantwoordelijke managementrol binnen een sociaal maatschappelijke context, om als sparringpartner te kunnen fungeren voor de directeur.

Taken en verantwoordelijkheden:
Integraal en onafhankelijk toezichthouden op onderwerpen zoals:

 • De ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategische positionering;

 • De resultaten en doelstellingen;

 • De risico's op de langere termijn en de wijze waarop de directeur hier mee om gaat;

 • De effecten van de belangrijkste externe ontwikkelingen;

 • De statutair voorgeschreven taken inzake toezicht houden;

 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur en optreden als klankbord;

 • Het functioneren als werkgever voor de directeur.

De nieuwe commissaris, portefeuille sociaal maatschappelijk, brengt mee:

 • Bestuurlijke kennis en ervaring (bij voorkeur publiek en privaat);

 • Kennis van en ervaring met een arbeidsontwikkelbedrijf;

 • Academisch werk- en denkniveau en kennis van governance;

 • Onderschrijving van doel en grondslag van NoordWestGroep;

 • Binding met de visie, missie, ambitie en strategie van NoordWestGroep;

 • Brede maatschappelijke belangstelling en kennis van regionale ontwikkelingen;

 • Inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en een relevant netwerk;

 • Kritisch-analytisch oordeelsvermogen en een helikopterview;

 • Standvastigheid, maar is bereid tot concessies en consensus;

 • Reflecterend vermogen op eigen rol, positie en invloed;

 • Onafhankelijkheid en is in staat om kritisch en constructief gevoelige thema's bespreekbaar te maken;

 • Verbindend vermogen en is sensitief op mens en proces;

 • Motivatie en is in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar op voor te bereiden;

Arbeidsvoorwaarden

Eventuele nevenfuncties zijn niet conflicterend met de positie en doelstelling van NoordWestGroep. De vergoeding bedraagt € 6167.- per jaar. De gesprekken zullen plaatsvinden in januari 2024.

Sollicitatie

Herken je jezelf in het bovenstaande profiel, dan nodigt Hunter Select jou graag uit te reageren. Naast de mogelijkheid om te solliciteren via onderstaande button, kun je ook jouw CV en motivatiebrief per e-mail sturen naar Hunter Select t.a.v. drs. Clarice M. Rozema, c.m.rozema@hunterselect.nl. Voor nadere informatie kun je begin januari 2024 contact opnemen met Clarice Rozema via 050-3115882.

Locatie

Steenwijk

Publish date

22.12.2023

Contactpersoon

Clarice Rozema
T: +31 50 3115 882

Medewerkers
Clarice Marike Rozema
Mobiel: +31 6 2505 5860
Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Copyright © 2024 Hunter Select   |  Sitemap   |  Disclaimer   |  Privacy Statement