Login
Close
Inloggen

Privacy Statement

In dit privacy statement staat beschreven hoe Hunter Select B.V. (En de hieronder vallende labels: Mobility Select, Governance Select, Interim Select & Young Select) omgaat met je persoonsgegevens. Door Hunter Select worden persoonsgegevens verwerkt. Hunter Select vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Persoonsgegevens (en na 25 mei 2018 de AVG) stelt. Hunter Select is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

VERWERKING VAN JE GEGEVENS

Door gebruik te maken van verschillende formulieren op de website van Hunter Select laat je bepaalde gegevens bij Hunter Select achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals je naam en e-mailadres of een c.v. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Bijvoorbeeld als jij je inschrijft op onze website doordat je een account of profiel aanmaakt op onze website. Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Daarom vragen wij om toestemming bij elk invulformulier. Als je een formulier invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan met een maximum van 3 jaar. Indien jij een cv/jouw gegevens toestuurt per e-mail, LinkedIn of een ander kanaal of deze upload via de website hanteren wij een bewaartermijn van 24 maanden. Wij nemen dan jouw gegevens op in ons bestand en kunnen jou hierdoor attenderen op mogelijk interessante vacatures. Na deze 24 maanden zullen wij jou opnieuw om toestemming vragen. Mocht je jouw gegevens specifiek toesturen voor 1 vacature en geen toestemming geven om jouw gegevens na deze procedure te bewaren dan zullen jouw gegevens worden verwijderd uiterlijk 4 weken na het einde van de procedure. Vanzelfsprekend kun jij op elk gewenst moment jouw gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen. Hiervoor kun je contact opnemen met jouw contactpersoon binnen Hunter Select of via het algemene nummer 050-3115882 of e-mailadres info@hunterselect.nl.

WAT KUNNEN WIJ VERDER DOEN MET JE GEGEVENS

Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar wij kunnen ook de door onszelf verzamelde gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website.

  • Jouw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomsten en om de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren.
  • Wij gebruiken jouw gegevens om je op de hoogte te houden van interessante informatie en vacatures.

Om een relatie met jou aan te kunnen gaan.

Als je interesse in ons toont of klant wilt worden bij Hunter Select, hebben wij van jou persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld kunnen beoordelen hoe wij jou op de beste manier kunnen helpen. Bijvoorbeeld om je te kunnen helpen aan een nieuwe baan of jouw organisatie te helpen aan een nieuwe collega.

Om de relatie met jou te onderhouden en opdrachten uit te voeren.
Als je klant bij ons bent willen wij je uiteraard goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken gegevens om contact met jou te onderhouden. Op deze manier kunnen wij jou informeren indien wij een vacature in behandeling hebben die aansluit bij jouw wensen en ervaring. Of kunnen wij een kandidaat bij jou onder de aandacht brengen die wij vinden passen binnen jouw organisatie.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten
Om jou goed van dienst te blijven zijn, werken wij aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten. Constant. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je een vraag stelt over een van onze diensten.

Voor promotie- en marketingdoeleinden
Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te kunnen informeren over nieuwe diensten/vacatures die mogelijk interessant voor je zijn. Of om beter op je wensen in te kunnen spelen.

Voor onze bedrijfsvoering
Als dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.

Voor archiefdoeleinden
Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Voor de optimalisatie van onze dienstverlening
Voor de meting van webstatistieken kan Hunter Select anonieme gegevens verzamelen over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan de Hunter Select haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Hunter Select kan gebruik maken van functionele en analytische cookies. Deze zullen wij alleen opslaan indien u hiervoor toestemming hebt gegeven. Met de gegevens die wij hieruit ontvangen kan Hunter Select de website nog gebruiksvriendelijker maken. Je kunt je instellingen voor het accepteren van cookies zelf aanpassen in je internetbrowser.
De verwerking van jouw gegevens zijn gebaseerd op minstens één van de volgende verwerkingsgronden.

  • Toestemming
  • Noodzakelijk voor overeenkomst;
  • Wettelijke verplichting;
  • Gerechtvaardigd belang

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of een BSN-nummer. Hunter Select verwerkt deze gegevens niet.
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als jij ons dat vraagt. Vraag je ons om bijzondere persoonsgegevens over je vast te leggen of maak je deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Jouw gegevens worden door Hunter Select verwerkt. Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij je daar toestemming voor gegeven hebt of Hunter Select hiertoe verplicht wordt door de wet. Indien jij solliciteert op een vacature gaan wij er vanuit dat wij jouw gegevens mogen delen/bespreken met de betreffende opdrachtgever. Mocht je ingeschreven staan en niet specifiek op een vacature hebben gereageerd dan zullen wij altijd eerst toestemming aan jou vragen om jouw gegevens te delen met onze opdrachtgevers.

BEVEILIGING

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. Hunter Select draagt, tezamen met subverwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin jouw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN JE GEGEVENS

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op via 050-3115882 of info@hunterselect.nl.

Hunter Select Groningen
Ubbo Emmiussingel 69
9711 BG Groningen

WIJZIGINGEN

Hunter Select kan wijzigingen of aanvullingen aanbrengen in het privacy statement om diverse redenen. Het privacy statement kan ten allen tijden worden ingezien op de website van Hunter Select. Deze versie is opgesteld in maart 2021.

Rechten van betrokkenen:
Jij hebt ten allen tijden recht op inzage van jouw gegevens. Voor een verzoek tot inzage of een correctieverzoek kun je per brief of e-mail contact met ons zoeken (zie contactgegevens hierboven). Wij zullen uiterlijk binnen 1 maand op jouw verzoek terugkomen. Zoals de AVG aangeeft heb jij recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van persoonsgegevens), dit houdt in dat jij het recht hebt om jouw persoonsgegevens te ontvangen die Hunter Select van jou heeft. Je kunt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een privacyklacht indienen als je het idee hebt dat jouw persoonsgegevens verwerkt zijn op een manier die mogelijk in strijd is met de privacywetgeving.
Copyright © 2024 Hunter Select   |  Sitemap   |  Disclaimer   |  Privacy Statement