Login
Close
Inloggen

Wij vullen geen lege stoelen maar maken organisaties weer compleet

Werken aan complexe werving- en selectievraagstukken op het gebied van werkrelaties, betekent echt de tijd nemen om goed te kijken naar de verschillende krachtenvelden en naar het grotere geheel van de vragende organisatie. Dit, omdat er achter elke openstaande vacature vaak nog andere vraagstukken of behoeften spelen, waar nog niet over gesproken is. Immers, een vacature gaat niet alleen over de taken en verantwoordelijkheden die de kandidaat gaat uitvoeren, maar ook over de plek die ingenomen gaat worden.

Als je het krachtenveld (zoals aansturing, communicatie, onderlinge verhoudingen, cultuur etc.) waarbinnen de nieuwe medewerker gaat werken snapt én kunt vertalen naar zowel opdrachtgever als kandidaat, ben je in staat om de lege stoel goed in te vullen. Samen met onze opdrachtgevers kijken we naar de functie-inhoud en naar wat deze openstaande plek vraagt van de sollicitant. We kijken naar wat er is, maar ook naar verwachtingen en het toekomstperspectief. Doordat we dat doen, doemen er vragen en oplossingen op, die eerder nog niet in beeld waren.

Wij willen weten hoe deze vacature is ontstaan en hoe de taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Wat zijn de uitdagingen en verwachtingen ten aanzien van deze rol en zijn die uitdagingen wel haalbaar. Wat is de cultuur van deze organisatie en hoe ziet de balans in van geven en nemen eruit tussen werkgever en werknemer. Waar wil de organisatie (en hiermee ook de afdeling) staan in de nabije toekomst.

Zowel werkgever als sollicitant willen van elkaar weten hoe ze medewerkers en partijen meekrijgen om doelen van de organisatie te realiseren. Hiermee kijken we naar de gewenste leiderschapsstijl. Dit alles, omdat een stoel op HBO- of WO niveau vrijwel altijd te maken heeft met één of meerdere opdrachtgevers; bestuurders, directieleden en andere interne- of externe stakeholders.

Om ervoor te zorgen dat de organisatie (weer) compleet gemaakt wordt, hebben wij vanuit onze recruitmentprofessie die informatie nodig die essentieel is om de verbinding te laten slagen. Hiermee krijgen wij gezamenlijk de organisatie weer op volle sterkte.

Voor ons is dit de start voor de toekomstgerichte invulling. Hierdoor kunnen wij op maat werken aan de invulling van die stoel. Als alle stoelen weer goed bezet zijn kan de organisatie, waaronder ook deze stoel, zich optimaal bewegen om haar doelen te realiseren.

Clarice M. Rozema, directeur Hunter Select Group (www.hunterselect.nl)
Sjoerd de Vries, directeur Systemisch Bureau de Vries (www.sjoerddevries.org)

Copyright © 2024 Hunter Select   |  Sitemap   |  Disclaimer   |  Privacy Statement